Muhammadian's Test 3

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
196096
0
120
block

Total seat of Senate for Punjab,Sindh,KPK,Balochistan are? (Equally distributed)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
196097
0
120
none
196098
0
120
none
195970
0
120
none
195971
0
120
none
195972
0
120
none
195974
0
120
none
195975
0
120
none
195977
0
120
none
195980
0
120
none
195983
0
120
none
196009
0
120
none
196010
0
120
none
196011
0
120
none
196012
0
120
none