Molar identification

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
337336
0
240
block

What type of molar is this?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


337338
0
240
none
337340
0
240
none
337342
0
240
none
337345
0
240
none
337346
0
240
none
337348
0
240
none
337350
0
240
none