Modern Art History (ART 163) - Quiz 7

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
417291
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Name, period style, artist, something significant?

I and the Village, Fantasy, Marc Chagall, the geomtries of the art is inspired by the broken planes of Cubism.Bạn đã nhận được nó phải không?

417293
0
120
none
417295
0
120
none
417298
0
120
none
417300
0
120
none
417303
0
120
none
417307
0
120
none
417310
0
120
none
417315
0
120
none
417316
0
120
none
417319
0
120
none
417322
0
120
none