Modelling Brain and Mind 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
339201
0
120
block

How many neurons does the human brain have?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
339203
0
240
none
339205
0
240
none
339207
0
120
none
339209
0
120
none
339216
0
120
none
339218
0
180
none
339859
0
120
none
339866
0
240
none
339877
0
240
none
339878
0
240
none