Model Test : 24

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
1181196
0
60
block

জাতিসংঘের উদ্যোগে কখন UNFCCC স্বাক্ষরিত হয়?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
1151756
0
60
none
836364
0
60
none
1181197
0
60
none
1151757
0
60
none
836365
0
60
none
1181198
0
60
none
1151758
0
60
none
836366
0
60
none
1181199
0
60
none
1151759
0
60
none
836367
0
60
none
1181200
0
60
none
1151760
0
60
none
836368
0
60
none