Middle East

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
323471
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the capital of Iraq?

Baghdad

Bạn đã nhận được nó phải không?