Metehan Ercan Quiz 2

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
432150
0
120
block

Negatif işaretli bir sayının.......kuvveti daima pozitif işaretlidir.

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

432151
0
120
none
432152
0
120
none
432154
0
120
none
432156
0
120
none
431928
0
120
none
431930
0
120
none
431931
0
120
none
431932
0
120
none
431933
0
120
none
431934
0
120
none
431935
0
120
none
431936
0
120
none
431937
0
120
none
431938
0
120
none