Mental Retardation

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
414765
0
120
block

What percentage of learning disability is due to prenatal factors?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


414766
0
120
none
414768
0
120
none
414769
0
120
none
414770
0
120
none
414771
0
120
none
414772
0
120
none
414773
0
120
none
414774
0
120
none
414775
0
120
none
414612
0
120
none