Mapping

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
371263
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Standard scales of plans for different purposes?

• 1:1250 – 1:500 for urban properties • 1:2,500 for rural properties (fields and farms etc)

Bạn đã nhận được nó phải không?