Mammography Registry

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
82688
0
120
block

Breast tissue can extend medially to the

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
83201
0
120
none
82690
0
120
none
82691
0
120
none
83203
0
120
none
82692
0
120
none
83205
0
120
none
82694
0
120
none
83206
0
120
none
82439
0
120
none
82695
0
120
none
82440
0
120
none
82696
0
120
none
82441
0
120
none
82697
0
120
none