Macula disorders

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
457489
0
60
block

which is the true list of signs for Central Serous Retinopathy (CSR)

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
457493
0
90
none
457495
0
60
none
457496
0
60
none
457505
0
60
none
457428
0
90
none
457429
0
60
none
457430
0
60
none
457432
0
60
none
457439
0
150
none
457444
0
60
none