Lower urinary tract and male genital system

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
601997
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is this lesion found in the prostatic urethra? Racemase+ PAX2+ PSA- PSMA-

Nephrogenic adenoma Renal tubules shed from kidneyBạn đã nhận được nó phải không?