Level 2 Stage 2 Reading (EN)

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
453331
0
120
block

The cars are blue and yellow.

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


453332
0
120
none
453333
0
120
none
453334
0
120
none
453335
0
120
none
453336
0
120
none
453337
0
120
none
453338
0
120
none
453339
0
120
none
453340
0
120
none
453341
0
120
none
453342
0
120
none
453343
0
120
none
453344
0
120
none
453345
0
120
none