Level 1 Operator Block1 Tractor

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
129473
0
120
block

Деталі якого вузла трактора зображено на фото?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
129475
0
120
none
129476
0
120
none