Large Animal Management - Dairy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
473033
0
50
block

Why is it important for dairy cows to be given a dry period?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
472218
0
50
none
473038
0
50
none
472221
0
50
none
472257
0
50
none
473058
0
50
none
472220
0
50
none
473050
0
50
none
473064
0
50
none