Large Animal Management - Pigs

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
474273
0
50
block

Which of these cannot be improved by genetics?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
474312
0
50
none
474313
0
50
none
474314
0
50
none
474315
0
50
none
474316
0
50
none
474317
0
50
none
474318
0
50
none
474319
0
50
none
474346
0
50
none
474320
0
50
none
474321
0
50
none
474322
0
50
none