La Casa de Bernarda Alba

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
400460
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What does Bernarda's stick represent?

The difference in power and class (la diferencia en poder y clase)

Bạn đã nhận được nó phải không?

400463
0
120
none
400467
0
120
none