Kindergarten Quiz!

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
95103
0
600
block

What is the color of a stop sign?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
95105
0
600
none
95107
0
600
none
95108
0
600
none
95110
0
600
none