JAPONÊS

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
415035
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

こんにちは

(Kon'nichiwa) olá

Bạn đã nhận được nó phải không?