Issues of Life and Death - Key Concepts

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
451004
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Abortion

Pregnancy ended by deliberate removal of the foetus so it does not result in birth.

Bạn đã nhận được nó phải không?

451006
0
60
none
451008
0
60
none
451010
0
60
none
451012
0
60
none
451013
0
60
none
451014
0
60
none
451015
0
60
none
451939
0
60
none