Insanity

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
204109
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What verdict does D get if proven?

Not Guilty by reason of insanity

Bạn đã nhận được nó phải không?

204110
0
120
none
204112
0
120
none
204114
0
120
none
204115
0
120
none
204116
0
120
none
204117
0
120
none
204118
0
120
none
204120
0
120
none
204125
0
120
none
204127
0
120
none
204133
0
120
none
204135
0
120
none