Infracciones Convivencia

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
654622
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

La realització a l’espai públic d’activitats de qualsevol tipus quan obstrueixin o puguin obstruir el trànsit rodat per la via pública, posin en perill la seguretat de les persones o impedeixin de manera manifesta el lliure trànsit de les persones

Leve

Bạn đã nhận được nó phải không?

654623
0
60
none
654624
0
60
none
654625
0
60
none
654626
0
60
none
654627
0
60
none
654628
0
60
none
654629
0
60
none
654630
0
60
none
654631
0
60
none
654632
0
60
none
654633
0
60
none
654634
0
60
none
654635
0
60
none
654636
0
60
none