History 72

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
122027
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the Out of Africa theory

The theory that Homo-Erectus went out of Africa into other lands

Bạn đã nhận được nó phải không?

122028
0
120
none
122029
0
120
none
122033
0
120
none
122034
0
120
none
122035
0
120
none
122036
0
120
none
122037
0
120
none
122038
0
120
none
122039
0
120
none
122040
0
120
none
122042
0
120
none
122043
0
120
none
122044
0
120
none
122062
0
120
none