Histology Exam 1 Review

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
271681
0
120
block

Select all 3 embryonic layers that are involved in facial development:

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


271682
0
120
none
271683
0
120
none
271684
0
120
none
271686
0
120
none
271688
0
120
none
271689
0
120
none
271690
0
120
none
271691
0
120
none
271692
0
120
none
271693
0
120
none
271694
0
120
none
271696
0
120
none
271699
0
120
none
271700
0
120
none