Have you got what it takes to be a Young Scientist?

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
118604
0
120
block

A barometer measures what atmospheric quantity?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
118616
0
120
none
118617
0
120
none
118618
0
120
none
118619
0
120
none
118620
0
120
none
118621
0
120
none
118630
0
120
none
118631
0
120
none
118632
0
120
none
118633
0
120
none
118634
0
120
none
118635
0
120
none
118636
0
120
none
118637
0
120
none