HARCIRAH KANUNU

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0 [{"id":417809,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:34:40","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, yurti\u00e7inde yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 memur ve hizmetlinin harc\u0131raha m\u00fcstehak aile fertleri i\u00e7in \u00f6denecek yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131n\u0131 a\u015famaz?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":4,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417806,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:19:35","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re mesleki bilgilerini art\u0131rmak amac\u0131yla memuriyet mahalli d\u0131\u015f\u0131nda a\u00e7\u0131lan kurs veya okullara g\u00f6nderilenlere, bu Kanuna g\u00f6re a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi verilir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":2,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417807,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:23:21","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanununa g\u00f6re resmi bir g\u00f6revle memuriyet mahalli i\u00e7inde bir yere g\u00f6nderilenlere ne kadar g\u00fcndelik verilir? ","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":6,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417810,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:37:02","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, yurti\u00e7inde yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 memur ve hizmetlinin kendisi i\u00e7in yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131 olarak hesaplan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":5,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417808,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:28:59","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re aile masraf\u0131na a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangileri dahildir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":3,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417825,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:56:35","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, yurtd\u0131\u015f\u0131nda harc\u0131raha m\u00fcstehak aile fertleri i\u00e7in \u00f6denecek yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131 olarak hesaplan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":9,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417826,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:57:59","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, yurtd\u0131\u015f\u0131nda memur ve hizmetlinin kendisi i\u00e7in yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131 olarak hesaplan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":15,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417827,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 08:03:39","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, a\u00e7\u0131kta kalan ve vekalet emrine al\u0131nan memurlara vazifelerinden ayr\u0131ld\u0131klar\u0131; tarihlerinden itibaren ka\u00e7 ay zarf\u0131nda m\u00fcracaat edenlere bu kanuna g\u00f6re m\u00fcstehak olduklar\u0131 harc\u0131rah verilir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":12,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417823,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:48:14","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"Yurtd\u0131\u015f\u0131 yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 memur veya hizmetlinin her kilometre veya denizmili ba\u015f\u0131na yaln\u0131z kendisi i\u00e7in yurtd\u0131\u015f\u0131 g\u00fcndeli\u011finin binde ................olarak hesaplan\u0131r ifadesinde bo\u015f b\u0131rak\u0131lan yere a\u015fa\u011f\u0131dakilerden hangisi getirilmelidir.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":7,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417816,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:41:24","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 kanuna g\u00f6re, yurti\u00e7inde harc\u0131raha m\u00fcstehak aile fertleri i\u00e7in \u00f6denecek yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131 olarak hesaplan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":10,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417751,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:10:53","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"Bu Kanunda belirtilen hallerde, harc\u0131rah kimlere verilir.?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":13,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417805,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:16:12","updated_at":"2018-03-28 09:50:29","questionName":"H\u00fck\u00fcml\u00fc, tutuklu veya g\u00f6zetim alt\u0131nda bulundurulanlar\u0131n sevkinde g\u00f6revlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup oldu\u011fu il s\u0131n\u0131rlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131na \u00e7\u0131kan erba\u015f ve erlere verilecek g\u00fcndelik kim taraf\u0131ndan belirlenir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":1,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417748,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:09:31","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"Bu Kanunda belirtilen hallerde, harc\u0131rah kimlere verilmez?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":11,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417824,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 07:53:23","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"6245 say\u0131l\u0131 harc\u0131rah kanuna g\u00f6re yurtd\u0131\u015f\u0131nda memur veya hizmetlinin kendisi i\u00e7in yer de\u011fi\u015ftirme masraf\u0131 yurtd\u0131\u015f\u0131 g\u00fcndeli\u011fin ka\u00e7 kat\u0131 olarak hesaplan\u0131r?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":8,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null},{"id":417756,"quiz_id":"21183","answer_id":null,"answerType_id":"0","created_at":"2018-03-28 05:22:23","updated_at":"2018-03-28 10:22:31","questionName":"A\u015fa\u011f\u0131daki kurumlardan hangisi 6245 say\u0131l\u0131 Harc\u0131rah Kanunu kapsam\u0131nda de\u011fildir?","questionTimeSeconds":"0","questionTimeMinutes":"2","questionImagePath":null,"position":14,"explanation":"","question_score_id":null,"lang":null,"questionAudioPath":null}]
417809
0
120
block

6245 sayılı kanuna göre, yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur ve hizmetlinin harcıraha müstehak aile fertleri için ödenecek yer değiştirme masrafı gündeliğin kaç katını aşamaz?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
417806
0
120
none
417807
0
120
none
417810
0
120
none
417808
0
120
none
417825
0
120
none
417826
0
120
none
417827
0
120
none
417823
0
120
none
417816
0
120
none
417751
0
120
none
417805
0
120
none
417748
0
120
none
417824
0
120
none
417756
0
120
none