Grant study

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
232631
0
120
block

Recall is better when

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
232632
0
120
none
232633
0
120
none
232634
0
120
none
232635
0
120
none
232636
0
120
none
232637
0
120
none
232638
0
120
none
232639
0
120
none
232654
0
120
none
232655
0
120
none
232656
0
120
none
232673
0
120
none
232674
0
120
none
232675
0
120
none