Grammar Play!

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
382649
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Pronoun

A word that takes the place of a noun. Ex: I, She, He, You, We, Ours, They, Hers, His, Their

Bạn đã nhận được nó phải không?

382650
0
120
none
382651
0
120
none