Google Lens Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
489565
0
60
block

Pixel 2 XL has a better camera than Pixel 2

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


489566
0
60
none
489567
0
60
none
489568
0
60
none
489569
0
60
none
489570
0
60
none
489571
0
60
none
489572
0
60
none
489573
0
60
none
489574
0
60
none
489575
0
60
none