German time phrases

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
15184
0
120
block

What is the German word for the day before yesterday

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
15185
0
120
none
15187
0
120
none