German Revision

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
62
0
180
block

gern, lieber, am liebsten

Khớp văn bản (nhấp và kéo)   

(0/0)
Khớp văn bản

gern

lieber

am liebsten

Nhấp và kéo

shows it is done happily

shows it is done preferably

shows its done most happily


63
0
180
none
64
0
180
none
65
0
180
none