Gerak Pada Tumbuhan

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
564959
0
1200
block

Gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari dalam tubuh tumbuhan disebut . . . .

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)