Географія України

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
52532
0
120
block

Як називається столиця України?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


52533
0
120
none
52534
0
120
none
52535
0
120
none
52536
0
120
none
52537
0
120
none
52538
0
120
none
52539
0
120
none
52540
0
120
none
52542
0
120
none
52543
0
120
none