Genre and Image quotes

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
357277
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Barthes theory

Audiences search for signifiers to help interpret narrative

Bạn đã nhận được nó phải không?

357278
0
120
none
357279
0
120
none
357280
0
120
none
357281
0
120
none
357282
0
120
none
357283
0
120
none
357284
0
120
none
357285
0
120
none
357286
0
120
none
357287
0
120
none
357288
0
120
none
357289
0
120
none
357291
0
120
none
357292
0
120
none