GB - Low II

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
127007
0
120
block

What should be the sampling strategy in a heterogenous population?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
127008
0
120
none
127009
0
120
none
127010
0
120
none