Galaxy S7 Quiz

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
36480
0
30
block

What size of the Galaxy S7 front facing camera?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
36481
0
30
none
36482
0
30
none
36483
0
30
none
36484
0
30
none
36485
0
30
none