Functional classifications in pts c ?? dse

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
358606
0
180
block

pt c cardiac dae but WITHOUT resulting limitatins in physical act

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


358607
0
180
none
358608
0
180
none
358609
0
180
none
358610
0
180
none
358611
0
180
none
358612
0
180
none
358613
0
180
none
358614
0
180
none