France

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
594847
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

What is the capital of France?

Paris

Bạn đã nhận được nó phải không?