Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
502227
0
180
block

How many children got killed and turned into animatronics?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


502228
0
180
none
502229
0
180
none
502230
0
180
none
502231
0
180
none
502232
0
180
none
502233
0
180
none
502234
0
180
none
502235
0
180
none