Flight Chief

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
81133
0
60
block

What is the caliber of an M-4?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


81134
0
120
none
81135
0
120
none
81136
0
120
none
81137
0
120
none
81138
0
120
none
81139
0
120
none