Falcon 7X limitations

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
179353
0
120
block

Maximum landing weight

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
179354
0
60
none
179355
0
120
none
179152
0
60
none