Explicit V Implicit

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
134504
0
120
block

The 2016 Election was impacted by websites such as Facebook.com and Google.com

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
134505
0
120
none
134506
0
120
none
134507
0
120
none
134508
0
120
none
134509
0
120
none
136188
0
120
none
136189
0
120
none
136190
0
120
none
136191
0
120
none