EXAMS Skull and Tongue anatomy

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
358293
0
120
block

Which muscle opens the jaw?

Điền vào chỗ trống  

(0/0)

358294
0
120
none
358295
0
120
none
358296
0
120
none
358297
0
120
none
358298
0
120
none
358299
0
120
none
358301
0
120
none
358276
0
120
none
358277
0
120
none
358278
0
120
none
358279
0
120
none
358280
0
120
none
358281
0
120
none
358283
0
120
none