Euskera och samiska

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
39337
0
120
block

I vilket land talar man baskiska?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
39338
0
120
none