Érettségihez

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
420438
0
120
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

1. reform ogy. (MTA felállítása) [Széchenyi István]

1825 - 1827

Bạn đã nhận được nó phải không?

420439
0
120
none
420440
0
120
none
420400
0
120
none
420401
0
120
none
420402
0
120
none
420403
0
120
none
420404
0
120
none
420405
0
120
none
420410
0
120
none
420415
0
120
none
420418
0
120
none
420420
0
120
none
420422
0
120
none
420425
0
120
none