Engines

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
370407
0
180
block

91 aircraft is on ground, PWR MGT set at TO , ATPCS push button ON. the ATPCS is armed when

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)


370408
0
240
none