Emergency Equipment and Oxygen

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
370379
0
180
block

69. to climb from the cockpit through the emergency hatch....

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
370380
0
120
none
370381
0
180
none
370382
0
180
none
370383
0
180
none
370384
0
180
none
370385
0
180
none