Electronic Quiz 5

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
432508
0
120
block

On a ELA what is the % of load vs supply in a A/C without a load meter?

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
432509
0
120
none
432510
0
120
none
432511
0
120
none
432512
0
120
none
432513
0
120
none
432514
0
120
none
432515
0
120
none
432516
0
120
none
432517
0
120
none
432518
0
120
none
432519
0
120
none
432520
0
120
none
432521
0
120
none
432522
0
120
none