Drug Name Quiz 4

Lối Thoát Hiểm

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
378059
0
659
block

lantus

Chọn câu trả lời đúng  

(0/0)
378060
0
659
none
378061
0
659
none
378062
0
659
none
378063
0
659
none
378064
0
659
none
378065
0
120
none
378066
0
120
none
378067
0
120
none
378068
0
120
none
378069
0
120
none
378070
0
120
none
378084
0
120
none
378089
0
120
none
378093
0
120
none