Drinks

Câu Hỏi 1 of 1

  Thời Gian Còn Lại


0
513638
0
60
block

Nhấn thẻ để lật thẻ.

Choose the ingredients in an Alabama Slammer: a.) Vodka, melon liqueur, southern comfort, amaretto b.) Vodka, melon liqueur, amaretto, cranberry c.) Vodka, southern comfort, amaretto, grenadine, orange juice "

c.) Vodka, southern comfort, amaretto, grenadine, orange juiceBạn đã nhận được nó phải không?